Now Playing Tracks

Lớp 12

Goshhhh thế là còn 5′ nữa sang ngày mới và chính thức bước vào lớp 12.
Hoảng hốt lắm luôn ý. Nghĩ đến thôi mình cũng thấy sợ rồi. Xong hnay đọc wp của Thảo. Cũng biết thế đấy nma hoảng hốt v!!!!
Lớp 12. Lớp 12 đấy. Là lớp 12 đấy.
Có lẽ mình chẳng cần nói gì mọi người cũng hiểu lớp 12 sẽ như thế nào.
Còn nhớ hôm nào mới vào lớp 1 còn vô tư lắm cười phớ lớ, rồi lên lớp 6 trẻ trâu, rồi 2 năm trước…

View On WordPress

We make Tumblr themes