Now Playing Tracks

Có một sự thật dù đắng lòng nhưng vẫn phải công nhận: mọi ng thường xem sub bên 360kpop hơn là Planetic-EXOplanet bọn mình, dù đây mới là fanpage đầu tiên của EXO tại VN.
Vẫn biết team mình nhân sự k nhiều, và cũng k thể ép ngta k xem của 360 mà xem của mình.
Nhưng mỗi lần thấy ai đó cap lại đoạn gì đó của 360 trong khi page mình có làm, kiểu thấy tủi thân kinh khủng.
#planeticexoplanet #planeticsubbingfamily #jennyappleholic

Có một sự thật dù đắng lòng nhưng vẫn phải công nhận: mọi ng thường xem sub bên 360kpop hơn là Planetic-EXOplanet bọn mình, dù đây mới là fanpage đầu tiên của EXO tại VN.
Vẫn biết team mình nhân sự k nhiều, và cũng k thể ép ngta k xem của 360 mà xem của mình.
Nhưng mỗi lần thấy ai đó cap lại đoạn gì đó của 360 trong khi page mình có làm, kiểu thấy tủi thân kinh khủng.

Nhiều ng cứ hỏi sao phải thích bọn Hàn Quốc xàm xí này làm gì… lại còn làm staff này nọ nữa
Thực ra khi dính vào sẽ nghiệm ra đc 1 điều: Thích chúng nó cũng là may mắn. Mỗi khi buồn nhìn chúng nó làm trò cũng thấy vui đc, dù chẳng giải quyết đc gì, nhưng cũng có chút vui vẻ và an ủi để tiếp tục cố gắng. #nini

To Tumblr, Love Pixel Union